U bent hier

Wie zijn wij?

 

Beroepsvereniging

De Nationale Centrale Landbouw-Service is de enig erkende beroepsvereniging van de toeleveranciers van de landbouwsector. De vereniging richt zich tot ondernemers uit de volgende doelgroepen:

 • loonwerkers en aannemers van landbouwwerken
 • loonsproeiers en sproeistoffenhandelaars
 • handelaars in mest en meststoffen
 • handelaars in veevoeders

De leden zijn zowel zelfstandige ondernemers als KMO-leiders met personeel.

De roepnaam van de Nationale Centrale Landbouw-Service is: Landbouw-Service. De beroepsvereniging werd opgericht in 1961 en heeft het statuut van een vereniging zonder winstoogmerk.

 

Wat doet Landbouw-Service

 • Eerstelijnsadvies en bijstand bij de uitoefening van uw beroep op volgende gebieden: sociaal, fiscaal, juridisch, milieu, …
 • Beroepsinformatie via de Nieuwsbrief van Landbouw-Service en via e-mail. Vraag uw proefexemplaar aan !
 • Regionale informatie-avonden
 • Organisatie van opleidingsinitiatieven voor leden en hun werknemers.
 • Permanente vertegenwoordiging en verdediging van uw beroepsbelangen via diverse bevoegde overheden en diverse belangengroepen, zoals UNIZO, CEETTAR (Europese loonwerkersorganisatie), Paritair Comité 132, Sociaal Fonds OTLTW, Vegaplan, OVOCOM, Stuurgroep Mest, Controle Spuittoestellen, FAVV, Vlaamse Land- en Tuinbouwraad, …

 

Belangenbehartiging

Landbouw-Service behartigt de belangen van de aangesloten leden op diverse terreinen. Een greep uit de dossiers:

 • GMP of Vegaplan Standaard nodig ?
 • Witte of rode diesel bij grondverzet
 • Breedte van de landbouwmachines
 • AGR/GPS voor mesttransporteurs
 • Opleiding van arbeiders
 • verplaatsingsvergoedingen voor arbeiders
 •